“PARATGE DESCOBERT” IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL PNM-SANT MIQUEL

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL IV CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL PNM-SANT MIQUEL

Poden participar totes aquelles persones majors de 18 anys.

La temàtica del Concurs estarà basada en qualsevol fotografia realitzada dins dels límits de el PNM Sant Miquel, relacionada amb el paisatge, la vegetació, la fauna i el patrimoni cultural.

Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies, que podran ser en color, B/N, virades, o qualsevol altra tècnica fotogràfica. Es presentaran muntades sobre un cartró rígid de 40 x 50 cm, i no podran excedir de les mesures d’aquesta, també hauran de presentar-se en suport CD i en format JPG o TIFF.

Cada fotografia es presentarà amb indicació del lloc del Paratge en què va ser presa, seran originals i inèdites i no estaran a l’espera de la fallada del jurat o hauran estat premiades amb anterioritat en un altre concurs o certamen fotogràfic. Aniran identificades, en el seu dors, amb el títol.

Les dades que s’hauran d’aportar juntament amb les fotografies (en sobre tancat en el qual constarà en la part superior el títol de la fotografia) són els següents:

1. Nom, 2. Cognoms, 3. Telèfon, 4. Població, 5. E-mail, 6. Lloc on ha estat presa la fotografia, amb indicació de coordenades o mitjançant qualsevol mitjà que permete la seva localització, 7. Títol de la fotografia.

Les obres hauran de lliurar-se personalment o enviades lliures de càrrecs a la següent adreça:

Ajuntament de Vilafamés

Pl. Ajuntament, núm. 1

12192-VILAFAMÉS

fins el 8 DE SETEMBRE de 2017. L’horari de presentació en persona serà de 10:00 h. a 14:00 h. en la mateixa adreça.

Per a l’admissió i veredicte de les fotografies presentades es constituirà un jurat integrat pels membres del Consell de Participació del Paratge.

Les fotografies rebudes, o una selecció de les mateixes, seran exposades els dies 22, 23 i 24 de setembre en el Saló Social de Caixa Rural Vilafamés (C/ Ferrer Forns, s/n).

Els premis seran lliurats el dia 22 de setembre en la inauguració de l’exposició.

Es concediran un total de tres premis*:

Primer premi: 500 € i diploma. Premi patrocinat per TIERRAS CASTELLÓN, S. A.

Segon premi: 300 € i diploma. Premi patrocinat per CAIXA RURAL VILAFAMÉS

Tercer premi: 100 € i diploma. Premi patrocinat per TIERRAS CASTELLÓN, S. A.

La fallada del jurat serà inapel·lable. Només es concedirà un premi per autor. Els premis poden ser declarats deserts. Les obres premiades passaran a formar part del fons fotogràfic del PNM Sant Miquel.

L’Ajuntament i el Consell de Participació es reserven el dret de publicació i/o reproducció de les fotografies participants, en qualsevol mitjà o suport, citant sempre als autors de les mateixes.

L’Ajuntament i el Consell de Participació es reserven el dret de modificar les condicions del Concurs a qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-ho o deixar-ho sense efecte. En tot cas, es comprometen a comunicar les bases modificades a través de la pàgina http://www.vilafames.es i del blog del PNM https://pnmvilafames.wordpress.com de manera que tots els participants tinguin accés a aquesta informació.

* Els primer premi estarà subjecte a retenció de l’IRPF, NO així la resta dels premis.

– – – –

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL PNM-SANT MIQUEL

Pueden participar todas aquellas personas mayores de 18 años.

La temática del Concurso estará basada en cualquier fotografía realizada dentro de los límites del PNM Sant Miquel, relacionada con el paisaje, la vegetación, la fauna y el patrimonio cultural.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías, que podrán ser en color, B/N, viradas, o cualquier otra técnica fotográfica. Se presentarán montadas sobre una cartulina rígida de 40 x 50 cm, y no podrán exceder de las medidas de esta, también deberán presentarse en soporte CD y en formato JPG o TIFF.

Cada fotografía se presentará con indicación del lugar del Paraje en que fue tomada, serán originales e inéditas y no estarán a la espera del fallo del jurado o habrán sido premiadas con anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico. Irán identificadas, en su dorso, con el título.

Los datos que se tendrán que aportar junto a dichas fotografías (en sobre cerrado en el que constará en la parte superior el título de la fotografía) son los siguientes:

1. Nombre, 2. Apellidos, 3. Teléfono, 4. Población, 5. E-mail, 6. Lugar donde ha sido tomada la fotografía, con indicación de coordenadas o mediante cualquier medio que permita su localización, 7. Título de la fotografía.

Las obras deberán entregarse personalmente o enviadas libres de cargos a la siguiente dirección:

Ayuntamiento de Vilafamés

Pl. Ajuntament, núm. 1

12192-VILAFAMÉS

hasta el 8 DE SEPTIEMBRE de 2017. El horario de presentación en persona será de 10:00 h. a 14:00 h. en la misma dirección.

Para la admisión y veredicto de las fotografías presentadas se constituirá un jurado integrado por los miembros del Consejo de Participación del Paraje.

Las fotografías recibidas, o una selección de las mismas, serán expuestas los días 22, 23 y 24 de septiembre en el Salón Social de Caixa Rural Vilafamés (C/ Ferrer Forns, s/n). Los premios serán librados el día 22 de septiembre en la inauguración de la exposición.

Se concederán un total de tres premios*:

Primer premio: 500 € y diploma. Patrocinado por TIERRAS CASTELLÓN S.A.

Segundo premio: 300 € y diploma. Patrocinado por CAIXA RURAL VILAFAMES

Tercer premio: 100 € y diploma. Patrocinado por TIERRAS CASTELLÓN, S.A.

El fallo del jurado será inapelable. Sólo se concederá un premio por autor. Los premios pueden ser declarados desiertos. Las obras premiadas pasaran a formar parte del fondo fotográfico del PNM Sant Miquel.

El Ayuntamiento y el Consejo de Participación se reservan el derecho de publicación y/o reproducción de las fotografías participantes, en cualquier medio o soporte, citando siempre a los autores de las mismas.

El Ayuntamiento y el Consejo de Participación se reservan el derecho de modificar las condiciones del Concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto. En todo caso, se comprometen a comunicar las bases modificadas a través de la página www.vilafames.es y del blog del PNM https://pnmvilafames.wordpress.com de forma que todos los participantes tengan acceso a dicha información.

*El primer premio estará sujeto a la retención del IRPF, NO así el resto de los premios.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s